Kunder

Flytoget AS

Flytoget trenger ingen videre presentasjon. Oppdraget består i migrering, vedlikehold og videreutvikling av MS Access databaser knyttet til rapportering og vedlikehold av togsettene, integrert med IBM Maximo mot en DB/2 database. for mer informasjon om Maximo, se http://en.wikipedia.org/wiki/Maximo_(MRO)

Høyer Finseth AS

Høyer Finseth AS er et rådgivende ingeniørfirma innen byggebransjen og har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene byggeteknikk, herunder prefabrikert betong og stålkonstruksjoner, prosjektadministrasjon, brannsikkerhet, antikvarisk rehabilitering, bygningsfysikk, kulturminnevern og samferdsel.

Oppdraget er å levere et prosjektarkiv med CRM funksjonalitet.

Hansen Teknikk & Co AS

Hansen Teknikk er en totalprodusent innen formstøpte ørepropper, in-ear monitoring, hørselvern og høre-aparater.

Oppdaraget er å levere et nytt kunderegister med produksjonsstøtte funksjonalitet.

Les mer om et av produktene de leverer i http://www.hardware.no/artikler/acs-t1-live/111493

Byggmesterforeningen Oslo og Opplæringskontoret for tømrerfaget

Byggmesterforbundet Oslo (BFO) er en av Oslos eldste håndverkerforeninger, etablert i 1846.

Opplæringskontoret for tømrerfaget ble etablert av Bygg- og Tømrermestrenes Forening i 1967. Kontoret var landets første opplæringskontor, og ble startet fordi mange av medlemsbedriftene vegret seg for ansvaret ved å ansette lærlinger, især i tider med liten og usikker ordrereserve. Opplæringskontoret følger opp lærlingene ute hos lærebedriftene og administrerer læretilskudd til lærebedriftene.

Data-Automasjon as

Data-Automasjon ble etablert allerede i 1957, og er en PC service partner for næringslivet.

Ingenia as

Ingeniørkontoret INGÉNIA AS leverer uavhengig rådgivning innen varme, ventilasjon og sanitær – til så vel offentlige som private utbyggere og eiendomsforvaltere.

Husleieservice AS v/advokat Morten Mørch

Husleieservice leverer tjenester både for borettslag og næringseiendommer.

Think Global as

Think utviklet og produserte den norske el-bilen Think inntil de gikk konkurs i mars 2011.

BL Media as

Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon for hele Kristi kropp. BL Media produserer profetiske undervisnings og forbønns TV-programmer, utvikler WEB ressurs, driver forlagsvirksomhet, gir ut et profetisk magasin og produksjon av profetisk musikk CD/DVD.

Storsalen Menighet

Storsalen menighet er en aktiv menighet midt i Oslo, tilsluttet Normisjon.